شرکت سوربن شمال در سال ۱۳۶۸ در زمینی به مساحت ۷۰۰۰۰ متر مربع واقع در آمل-چمستان کیلومتر ۱۲به منظور تولید خوراک دام، طیور و آبزیان احداث گردید. با تولید ۱۴۷۰۰۰ تن خوراک دام در زمره یکی از شرکت های بزرگ تولید کننده خوراک دام کشور در منطقه مازندران محسوب گردیده و این افتخار را دارد که در سال ۱۳۸۱ به عنوان تولید کننده نمونه و برتر کشور نائل به دریافت لوح زرین گردد.

فاز ۲ این مجموعه در سال ۱۳۸۸ به مساحت ۸۵۰۰۰ متر مربع راه اندازی و با پایان یافتن طرح توسعه، حجم محصولات تولیدی کارخانه خوراک دام سوربن شمال به بیش از ۳۰۰۰۰۰ تن در سال افزایش و به عنوان مجتمع شرکت سوربن شمال هم اکنون یکی از قطب های بزرگ تولید کننده خوراک دام  و طیور کشور محسوب می شود.