قیمت محصولات

به روز رسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

*در صورت خرید واریزی به ازاء هر کیلو ۳۵۰ ریال تخفیف در صورت رویت فیش واریزی اعمال می گردد*

سوپراستارتر              ۱۸۱۰۰      ریال
استارتر                    ۱۷۴۰۰      ریال
میان دان                   ۱۶۸۰۰      ریال
پایان دان یک             ۱۶۴۰۰      ریال
پایان دان دو              ۱۵۷۰۰      ریال

بالا